Jaarrekening 2018

PROVINCIE UTRECHT

Jaarstukken 2018

Utrecht, 17 juni 2020

Inkomsten Gerealiseerd

€ -207.574

Afwijking € 4.269

Uitgaven Gerealiseerd

€ 346.278

Afwijking € -61.985

Bedragen x € 1.000
Gerealiseerd € -3.236
Afwijking € -3.236
Gerealiseerd € 11.149
Afwijking € 57
Gerealiseerd € -4.826
Afwijking € 1.352
Gerealiseerd € 43.150
Afwijking € 2.265
Gerealiseerd € -5.687
Afwijking € 2.355
Gerealiseerd € 20.993
Afwijking € -4.294
Gerealiseerd € -1.520
Afwijking € -586
Gerealiseerd € 13.645
Afwijking € -1.941
Gerealiseerd € -176.933
Afwijking € 9.720
Gerealiseerd € 179.222
Afwijking € -51.279
Gerealiseerd € -1.980
Afwijking € -78
Gerealiseerd € 18.551
Afwijking € -4.102
Gerealiseerd € -524
Afwijking € -191
Gerealiseerd € 13.641
Afwijking € -207
Gerealiseerd € -12.868
Afwijking € -5.067
Gerealiseerd € 45.926
Afwijking € -2.484